19 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie z członkami Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, mające na celu upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zasad bezpiecznego zachowania seniorów.

W spotkaniu, które odbyło się w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nisku – st. asp. Bernard Dul, dzielnicowy mł. asp. Piotr Wrona i st. sierż. Krzysztof Ludian.    

            Podczas spotkania policjanci przekazali informację dot. zasad bezpiecznego poruszania się na drogach, szczególnie w porze wieczorowej oraz nocnej, konieczności zakładania elementów odblaskowych, które otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. Ponadto przypomnieli o zachowaniu ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, które usiłują wyłudzić pieniądze „na wnuczka”. Zwrócili się też prośbą, aby zwracać szczególną uwagę na osoby samotne, narażone w zimowym okresie na wychłodzenie czy zaczadzenie, bo takie przypadki na terenie naszego powiatu zdarzały się.  

W ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” zaplanowano działania edukacyjne mające na celu edukację dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów, a także inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów.

Dzięki zaplanowanym, wielotorowym działaniom projekt uzyskał patronat honorowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), a jego partnerami jest wiele instytucji, również spoza powiatu niżańskiego.

Projekt zakłada realizację działań na terenie powiatu niżańskiego przez 2 szkoły ponadgimnazjalne – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Dzięki realizacji projektu oraz szerokiej działalności profilaktycznej znacznie zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza). Stworzona zostanie w środowisku szkolnym moda na zdrowy styl życia. Ulegnie zmniejszeniu liczba zdarzeń drogowych z udziałem nieletnich. Młodzież i dorośli nabędą umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej. Poprzez m. in. dostęp do defibrylatora AED, który został zakupiony w ramach projektu, zwiększy się poczucie bezpieczeństwa publicznego.