W ramach projektu realizowanego przez Powiat Niżański „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego- etap II”, dofinansowanego w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w RCEZ w Nisku przeprowadzono spotkania dla społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, dzieci i młodzieży (w tym uczniów RCEZ) z zakresu:

  1. a) cyberprzestrzeni
  2. b) ruchu drogowego
  3. c) szkodliwości substancji psychoaktywnych
  4. d) przemocy rówieśniczej
  5. e) efektywnych metod i środków zabezpieczania mienia
  6. f) stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów

W ramach projektu Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku przeprowadził szkolenia i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W powyższych szkoleniach uczestniczyły następujące klasy: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2C, 2BB, 3T i 3A.

Zdjęcia i tekst: RCEZ w Nisku

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”

został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”

koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji