W dniu 25 lipca 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się spotkanie inaugurujące realizację przez Powiat Niżański projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”, który został dofinansowany w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

W projekt wpisuje się II Podkarpacki Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Pierwszej Pomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Umiem – Potrafię – Pomogę” dla 10 ośrodków kształcenia specjalnego z województwa podkarpackiego. W ramach projektu wychowankowie naszego SOSW będą mieć również zajęcia profilaktyczne „Jak być bezpiecznym na drodze w WORD w Tarnobrzegu”.

Dzieci, młodzież i kadra Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem weźmie udział nie tylko w warsztatach o przemocy rówieśniczej i asertywności, czy takich dot. zagrożeń w lesie i pożarowych, ale również w warsztatach teatralnych – wszystko po to, aby podpowiedzieć jak aktywnie, twórczo i bezpiecznie można spędzać czas wolny.

ZS w Jeżowem przeszkoli nie tylko swoich uczniów i nauczycieli, ale również rodziców swoich uczniów w zakresie bezpieczeństwa danych oraz zorganizuje konkurs dot. bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych – temat bardzo aktualny. Dzięki wyjazdowi w Bieszczady i organizacji spływu kajakowego młodzież pozna zasady bezpieczeństwa nad wodą i w górach.        

Jak co roku, zaplanowana jest w RCEZ w Nisku akcja poboru krwi w ramach kampanii społecznej „Pomóż Innym” we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, tym razem na 2 dni – 9 października i 11 grudnia br. – poprzedzą ją spotkania informacyjne. Dla młodzieży zorganizowane zostaną szkolenia – bezpieczeństwo w górach w praktyce – wyjazd w Góry Świętokrzyskie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wyjazd na szlaki rowerowe, oraz bezpieczni na boisku – zajęcia z zespołowych gier sportowych oraz po raz trzeci już zawody sportowe – „Ruch to zdrowie”.

W ZS w Rudniku nad Sanem 22 nauczycieli, chcących pracować indywidualnie z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mających trudności w nauce, problemy z prawem, w trudnej sytuacji, pochodzących z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo weźmie udział w szkoleniu z elementami tutoringu i mentoringu.           

Warsztaty dla uczniów i rodziców zwiększające świadomość społeczną w zakresie zagrożeń i korzyści korzystania z telefonów komórkowych zaplanowano w LO w Nisku. 

Projekt zakończy forum pt. „Dzień dla bezpieczeństwa” podsumowujące wszystkie działania zaplanowane w projekcie, które tym razem odbędzie się w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

Zaplanowane akcje mają na celu propagowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu z dala od przestrzeni internetowej, bez używek. Kampanie informacyjne mają na celu pokazanie młodzieży przez rówieśników jak można się uzależnić, jakie skutki i konsekwencje tego uzależnienia.

W ramach projektu zaplanowano m. in. zakup materiałów odblaskowych, zakup defibrylatora treningowego AED do RCEZ w Nisku, zakup defibrylatora AED do SOSW w Rudniku nad Sanem.

- Powiat Niżański realizuje już III etap projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”. Dzięki pozyskaniu dotacji w wysokości 100.000 zł mamy możliwość zorganizowania dla zainteresowanych osób – przedszkolaków, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – praktycznych szkoleń, ciekawych pogadanek i atrakcyjnych warsztatów – wszystko po to, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa, wykreować postawy bezpieczne i świadome we wszystkich grupach wiekowych. Uczestnikom przekazywane będą materiały odblaskowe, niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.