W ramach projektu realizowanego przez Powiat Niżański „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego- etap II”, dofinansowanego w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w RCEZ w Nisku przeprowadzono spotkania dla społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, dzieci i młodzieży (w tym uczniów RCEZ) z zakresu:

Starosta Niżański Robert Bednarz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zaprasza strażaków – ochotników z terenu powiatu niżańskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które w grudniu 2018 r. przeprowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny, który jest również strażakiem.

Po raz kolejny, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, 7 listopada  2018 roku  odbyła się akcja poboru krwi. Akcję przeprowadzono w ramach realizowanego w RCEZ w Nisku programu Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego - etap II. Instytucją zarządzającą projektem jest Powiat Niżański. Akcję poprzedzono spotkaniami z uczniami klas trzecich i czwartych RCEZ oraz klas trzecich LO, podczas których przekazano informacje dotyczące honorowego oddawania krwi.

W dniu 21 września 2018 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku odbyło się spotkanie inaugurujące realizację przez Powiat Niżański projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”, który został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

16 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie z przedszkolakami w Publicznym Przedszkolu w Nisku, mające na celu upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zasad bezpiecznego zachowania.

W spotkaniu, które odbyło się w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu – Pan Dawid Uzar i Pan Roman Szaro.    

            Podczas spotkania Panowie z WORD-u przekazali przedszkolakom w bardzo atrakcyjny i ciekawy sposób informacje dot. zasad ruchu drogowego, zasad bezpiecznego poruszania się na drogach, konieczności zakładania na co dzień elementów odblaskowych, które wszyscy otrzymali. Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały filmy, przeznaczone specjalnie dla nich, opowiadały o sygnalizacji świetlnej czy uczestniczyły w nauce bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych.    

W ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” zaplanowano działania edukacyjne mające na celu edukację dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów, a także inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa najmłodszych dzieci.

Dzięki zaplanowanym, wielotorowym działaniom projekt uzyskał patronat honorowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), a jego partnerami jest wiele instytucji, również spoza powiatu niżańskiego.

Projekt zakłada realizację działań na terenie powiatu niżańskiego przez 2 szkoły ponadgimnazjalne – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Dzięki realizacji projektu oraz  szerokiej działalności profilaktycznej znacznie zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza). Stworzona zostanie w środowisku szkolnym moda na zdrowy styl życia. Ulegnie zmniejszeniu liczba zdarzeń drogowych z udziałem nieletnich. Młodzież i dorośli nabędą umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej. Poprzez m. in. dostęp do defibrylatora AED, który został zakupiony w ramach projektu, zwiększy się poczucie bezpieczeństwa publicznego.