dopalacze

Tym razem, w ramach projektu realizowanego przez Powiat Niżański „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, dofinansowanego w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczniowie RCEZ w Nisku wybrali się na szlaki rowerowe.

Pierwszym szlakiem był Szlak Czterech Kultur wiodący z Krzeszowa do Kuryłówki, na który wybrała się klasa 2T. Nazwa tego szlaku jest związana z położeniem na nim obiektów sakralnych, związanych z czterema obrządkami religijnymi, wiodącymi w dawnej Rzeczpospolitej: trzema odłamami chrześcijaństwa - katolicyzmem, prawosławiem i kościołem unickim (wyznaniem grekokatolickim) oraz z dziedzictwem żydowskim.

Kolejnym szlakiem, jaki pokonali uczniowie klasy 3T/1 i 1A/2, jest Roztoczański Szlak Rowerowy. Szlak Roztoczański prowadzi przez ciekawe tereny, lasy, pola i miejscowości z wieloma obiektami krajoznawczymi. Łączy najciekawsze miejscowości turystyczne takie jak Zwierzyniec, Krasnobród i okolice Suśca.

Wyjazdy na szlaki rowerowe zostały poprzedzone szkoleniem: Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym.

Celem tych wyjazdów było inicjowanie wspólnych działań aktywizujących uczniów RCEZ w Nisku w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności ograniczenie dostępu do narkotyków, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz alkoholu dla osób niepełnoletnich

 

 

W okresie od września do grudnia 2017 r. Powiat Niżański realizuje projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projektem tym objęte są dwie szkoły prowadzone przez Powiat Niżański: RCEZ w Nisku i LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Celem projektu jest m.in. inicjowanie wspólnych działań aktywizujących uczniów RCEZ w Nisku w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności ograniczenie dostępu do narkotyków, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz alkoholu dla osób niepełnoletnich.

Uczniowie RCEZ w Nisku klasy 3T i 1A (grupa turystyczna) uczestniczyli w ramach projektu w akcji; „Jak nie narkotyki, dopalacze i alkohol, to co…”. W ramach akcji zwiedzali ciekawostki turystyczne w powiecie niżańskim, odwiedzili flisackie miasto Ulanów, a w nim Muzeum Flisactwa Polskiego, Muzeum Andrzeja Pityńskiego, słynny Cypel, gdzie rzeka Tanew wpada do Sanu, oraz zabytkowy kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Główną atrakcją był spływ galarami po Sanie. Działania te zostały poprzedzone przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas spływu galarami uczniów niżańskich szkół odwiedził Starosta Niżański Robert Bednarz.

W dniu 25 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się spotkanie inaugurujące realizację przez Powiat Niżański projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Realizowany projekt wpisuje się w cel szczegółowy 3 Programu – Edukacja dla bezpieczeństwa.