19 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie z członkami Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, mające na celu upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zasad bezpiecznego zachowania seniorów.

W spotkaniu, które odbyło się w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nisku – st. asp. Bernard Dul, dzielnicowy mł. asp. Piotr Wrona i st. sierż. Krzysztof Ludian.    

            Podczas spotkania policjanci przekazali informację dot. zasad bezpiecznego poruszania się na drogach, szczególnie w porze wieczorowej oraz nocnej, konieczności zakładania elementów odblaskowych, które otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. Ponadto przypomnieli o zachowaniu ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, które usiłują wyłudzić pieniądze „na wnuczka”. Zwrócili się też prośbą, aby zwracać szczególną uwagę na osoby samotne, narażone w zimowym okresie na wychłodzenie czy zaczadzenie, bo takie przypadki na terenie naszego powiatu zdarzały się.  

W ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” zaplanowano działania edukacyjne mające na celu edukację dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów, a także inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów.

Dzięki zaplanowanym, wielotorowym działaniom projekt uzyskał patronat honorowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), a jego partnerami jest wiele instytucji, również spoza powiatu niżańskiego.

Projekt zakłada realizację działań na terenie powiatu niżańskiego przez 2 szkoły ponadgimnazjalne – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Dzięki realizacji projektu oraz szerokiej działalności profilaktycznej znacznie zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza). Stworzona zostanie w środowisku szkolnym moda na zdrowy styl życia. Ulegnie zmniejszeniu liczba zdarzeń drogowych z udziałem nieletnich. Młodzież i dorośli nabędą umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej. Poprzez m. in. dostęp do defibrylatora AED, który został zakupiony w ramach projektu, zwiększy się poczucie bezpieczeństwa publicznego.

W dniu 15 grudnia 2017 r. odbył się „Dzień dla bezpieczeństwa” – forum podsumowujące projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wpisuje się w cel szczegółowy 3 Programu – Edukacja dla bezpieczeństwa. 

Zaplanowania uroczystość rozpoczęła się przekazaniem do użytkowania defibrylatora AED, z kluczem pediatrycznym, zakupionego w ramach projektu, który jest zlokalizowany na budynku Starostwa Powiatowego w Nisku (Plac Wolności 2).

Następnie w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się podsumowanie projektu, w którym licznie uczestniczyli nie tylko zaproszeni goście, ale przede wszystkim młodzież z powiatu niżańskiego.

Imprezę rozpoczęła etiuda profilaktyczna „Poczekalnia”, którą przygotowała Niżańska Grupa Pat, której opiekunem jest Mirosław Szczęch. Członkowie tej grupy wywodzą się z niżańskiej „trójki” i od 4 lat realizują zadania z zakresu profilaktyki rówieśniczej pod szyldem ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Ty”.

Po występie młodzieży, Wicedyrektor RCEZ w Nisku Anna Brak, która prowadziła „Dzień dla bezpieczeństwa”, odczytała list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka przesłany na ręce Starosty Niżańskiego. Głos zabrali również Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki.    

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” prowadzony jest od września do grudnia br. i zakłada realizację działań na terenie powiatu niżańskiego przez 2 szkoły ponadgimnazjalne – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Dzięki jego realizacji, dzięki szerokiej działalności profilaktycznej, znacznie zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza), stworzona zostanie w środowisku szkolnym moda na zdrowy styl życia, ulegnie zmniejszeniu liczba zdarzeń drogowych z udziałem nieletnich. Bardzo ważnym aspektem projektu jest to, że młodzież i dorośli poprzez szkolenia i pokazy zdobyli umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej.

W ramach projektu organizowano wspólnie z instytucjami współpracującymi, a ich było wiele, spotkania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym – od przedszkolaków i dzieci, przez młodzież, dorosłych i seniorów, podczas których wszystkim uczestnikom rozdawano odblaski zakupione w ramach projektu.

Dla młodzieży zaplanowano atrakcyjne formy spędzania czasu, proponując im. np. spływ galarami po Sanie, wycieczki rowerowe do Zwierzyńca i na trasie Krzeszów – Kuryłówka, czy turnieje sportowe z nagrodami, podczas których mogli też, pod okiem fachowców – naszych strażaków i  ratowników z naszego Szpitala – przećwiczyć udzielanie pomocy przedmedycznej, korzystając z zakupionego fantoma czy defibrylatora szkoleniowego (takie szkolenia odbyły się na 5 imprezach).

Młodzież niżańskiego LO oraz Hufca ZHP, a także pracownicy naszych szkół przeszli Kurs Pierwszej Pomocy (uzyskali stosowne zaświadczenia) oraz Kurs Podstaw Pierwszej Pomocy (sfinansowane w ramach projektu) – wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Młodzież niżańskiego LO uczestniczyła w warsztatach z redaktorem telewizyjnym – efekty pracy zaprezentowali podczas „Dnia dla bezpieczeństwa”, a ponadto będą emitowane w Telewizji Miejskiej Stalowa Wola.

W ramach1 projektu odbyła się akcja „Pomóż innym”, podczas której krew oddało ok. 40 osób. Dużym wydarzeniem było zorganizowany w LO w Nisku Dzień Profilaktyki – 2017, w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2017. Wszyscy uczestniczy działań projektowych otrzymywali zakupione w ramach projektu różnego rodzaju odblaski – wszystko w trosce o bezpieczeństwo nasze i innych. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem również podczas III Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z terenu powiatu niżańskiego oraz wśród uczestników projektu „Moja okolica – moje miejsce”.  

- W ramach projektu, realizowanego przez Powiat Niżański, zaplanowano wiele działań, które mają na celu edukację dzieci i młodzieży, inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów. Dzięki zaplanowanym, wielotorowym działaniom, projekt uzyskał patronat honorowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a jego partnerami jest wiele instytucji, również spoza powiatu niżańskiego. Wiele udało nam się zrealizować, ale praca przy projekcie pokazała też, jak wiele jest jeszcze do zrobienia – i to jest dla nas wyzwanie na kolejne lata. Nie ukrywam, że projekt udało się nam zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi – słowa podziękowania kieruję przede wszystkim do Dyrektorów obu naszych szkół – Pana Jerzego Stelmacha i Pana Wacława Piędla oraz koordynatorów szkolnych, nauczycieli – Pani Joanny Szaro i Pani Edyty Maziarz oraz osób z nimi współpracujących – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz. 

Prezentacja podsumowująca projekt >> 

 

W piątek, 15 grudnia 2017 r., odbyło się uroczyste przekazanie do użytku publicznego defibrylatora AED (Automated External Defibrillator AED) z kluczem pediatrycznym.

Urządzenie to jest półautomatyczne, przenośne i elektroniczne. Jego zadaniem jest samodzielna analiza stanu chorego. Defibrylator AED jest w stanie zdiagnozować zagrażające jego życiu zaburzenie rytmu serca. Jego zaletą jest łatwość w obsłudze. Nowoczesny sprzęt jest wyposażony w system głośnomówiący, dzięki któremu głos lektora instruuje osobę i obsługującą, jak postępować w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

Z urządzenia, w razie potrzeby, może skorzystać każdy. Defibrylator AED znajduje się na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Placu Wolności 2.  Dzięki temu jest dostępny przez całą dobę.

Defibrylator został zakupiony w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie Powiatu Niżańskiego”. Jest on dofinansowany z rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W ramach projektu, aby umożliwić szkolenia różnym osobom, zakupiony został również defibrylator szkoleniowy AED oraz fantom dziecięcy, a także wspomniany już defibrylator AED.

 

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”

Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach, i działająca w jego imieniu grupa nieformalna, a także Powiat Niżański, wspólnie realizowali inicjatywę „Moja okolica – moje miejsce”. Projekt przeznaczony był dla sołtysów, członków rad sołeckich, zarządów osiedli, członków organizacji pozarządowych i innych lokalnych liderów.

W ramach tego projektu zorganizowano m. in. spotkanie autorskie z Panem Stanisławem Baską (długoletnim animatorem działań lokalnych i społecznych, praktykiem), szkolenie pn. „Planowanie inicjatyw lokalnych i przygotowanie wniosków” z Panem Marcinem Flisem (inicjatorem i koordynatorem wielu projektów społecznych) oraz III Powiatowe Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Podsumowaniem inicjatywy był wyjazd edukacyjny do Sandomierza, który to wskazali i wspólnie zaplanowali program, uczestnicy inicjatywy. Podczas wyjazdu uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami i pomysłami, dotyczącymi planowania i realizacji projektów skierowanych do lokalnej społeczności. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Sandomierz z Panią Przewodnik, która w atrakcyjny i ciekawy sposób przedstawiła nie tylko historię Sandomierza, ale i najbardziej interesujące inicjatywy realizowane obecnie w mieście. Zwiedzanie Sandomierza rozpoczęło się od Bramy Opatowskiej, poprzez piękny Rynek miasta do Domu Długosza – Muzeum Diecezjalnego i Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, gotyckiej świątyni wzniesionej z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1360 - 1382. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Zbrojowni Rycerskiej w Sandomierzu, gdzie nie tylko można było zobaczyć, ale co najważniejsze i najciekawsze przymierzyć zbroje rycerskie, własnoręcznie wziąć miecz, kuszę czy halabardę.

Na zakończenie wyjazdu, po smacznym obiedzie, uczestnicy mogli odwiedzić plebanię księdza Mateusza Żmigrodzkiego czy komendę policji kierowanej przez inspektora Oresta Możejkę w „Świecie Ojca Mateusza”, w którym znajdą się między innymi woskowe figury bohaterów znanego i lubianego serialu.        

- Kontynuując inicjatywę spotkań z lokalnymi liderami, wspólnie zorganizowano wyjazd edukacyjny do Sandomierza z udziałem sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z terenu powiatu niżańskiego, Czas pobytu w Sandomierzu lokalnych liderów oraz przedstawicieli ngo, był doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń i uwag, podzielenia się swoim doświadczeniem, praktyką i inicjatywami podejmowanymi w sołectwach całego Powiatu, a wszystko to w trosce o sprawy lokalne – powiedział Starosta Robert Bednarz.

Ponadto podczas wyjazdu Starosta przedstawił projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy 3 Programu – Edukacja dla bezpieczeństwa.