Drukuj

Niżański szpital świadczy usługi w zakresie „Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. W ramach kontraktu z NFZ, od 1 października 2017 r., niżański Szpital zapewnia świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) lub telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

Porady udzielane są bez skierowania.

Lista placówek w naszym regionie, świadczących usługi w zakresie „Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”: