Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart powołała, z dniem 1 stycznia 2017 roku, na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego pielęgniarkę ze Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku – Panią Bożenę Guściorę.

Jest to niewątpliwie duże wyróżnienie i nobilitacja dla niżańskiego Szpitala.

Dotychczas w województwie podkarpackim nie było konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i mgr piel. Bożena Guściora  jest pierwszą osobą, która tą funkcję objęła.

Do zadań konsultantów wojewódzkich należy m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości i dostępności świadczeń, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz wyposażenia. Konsultanci przygotowują również informację na temat zasobów i potrzeb kadrowych w dziedzinie medycyny, farmacji i ochrony zdrowia; opiniują wnioski o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji. Na wniosek wojewody wydają opinię o spełnieniu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.