Niżański szpital świadczy usługi w zakresie „Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. W ramach kontraktu z NFZ, od 1 października 2017 r., niżański Szpital zapewnia świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

                                                                                                                                                                                  Załącznik do uchwały Nr XXXII/179/2016

Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie niżańskim w 2017 roku

Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu niżańskiego sprawują:

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w skład którego wchodzą:
  • Szpital Powiatowy im. PCK z oddziałami:
   • wewnętrzny,
   • chirurgiczny z pododdziałem urazowo-ortopedycznym i blokiem operacyjnym,
   • intensywnej terapii,
   • ginekologiczno-położniczy,
   • noworodkowy,
   • dziecięcy,
  • Przychodnia Specjalistyczna
  • Oddział Pomocy Doraźnej z Izbą Przyjęć
  • Dział Fizjoterapii
 2. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowie
 3. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska spółka cywilna w Nisku
 4. 13 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej