Radni Rady Powiatu Niżańskiego obecnej kadencji 2014-2018

 

lp

Imię i Nazwisko

Funkcja w Radzie

1

Grzegorz Bambuch

Radny

wygaśnięcie mandatu radnego

z dniem 01.06.2016 r.

2

Robert Bednarz

Starosta

3

Janusz Bronkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

4

Krzysztof Kiszka

Radny

5

Jan Kowal

Radny

6

Tomasz Kozak

Radny

7

Adam Mach

Wicestarosta

8

Grażyna Mączka

Radna

9

Józef Kolano

Radny

10

Janusz Nawrocki

Przewodniczący Rady Powiatu

11

Tomasz Podpora

Członek Zarządu

12

Jan Połeć

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

13

Henryk Siek

Radny

14

Józef Sroka

Członek Zarządu

15

Benedykt Sudoł

Radny

16

Małgorzata Sztaba-Cholewa

Radna

17

Andrzej Tofilski

Radny

18

Gabriel Waliłko

Radny

19

Karol Wołoszyn

Członek Zarządu

 

Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego

Pan Janusz Nawrocki

przyjmuje strony w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 15.30 do godz. 16.30

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego przyjmują strony:

Pan Jan Połeć - w drugi czwartek miesiąca

od godz. 16.00 do godz. 17.00

 

Pan Janusz Bronkiewicz - w trzeci czwartek miesiąca

od godz. 15.30 do godz. 16.30


w Starostwie Powiatowym w Nisku,

Plac Wolności 2, pokój Nr 5 (parter)