Władze powiatu niżańskiego w obecnej kadencji 2014-2018. 

rada

Radni Rady Powiatu Niżańskiego obecnej kadencji 2014-2018

Radni Rady Powiatu Niżańskiego z poprzednich kadencji.