Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Dnia 21 sierpnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz członkowie komisji przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”. 

Dnia 10 sierpnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”. 

W Starostwie Powiatowym w Nisku 20 kwietnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” – budynek szkoły Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W Starostwie Powiatowym w Nisku 20 kwietnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” – budynek szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Dnia 7 lutego 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: Usługi Remontowo – Budowlane Eugeniusz Drabik z Jeżowego.

Całkowita wartość Projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym będzie wynosić 1 283 999 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej to kwota 893 724 zł. Środki własne Powiatu to kwota 390 275 zł.

Po podpisaniu umów na wykonawstwo robót budowlanych i nadzór inwestorski koszt inwestycji wyniesie 1 259 075 zł, z czego 876 995 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury budynku w Ulanowie na cele edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, poprzez adaptację i głęboką termomodernizację. W ramach zadania, m.in. zostaną wymienione okna, drzwi, instalacja elektryczna i instalacja centralnego ogrzewania oraz zostaną ocieplone ściany wraz ze stropami.

Dzięki takim działaniom budynek będzie spełniał wymogi uzyskania głębokiej termomodernizacji. Zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i pyłów wraz z zużyciem energii elektrycznej, a co za tym idzie, zmniejszą się koszty zaopatrzenia w energię.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to inwestycja zakończy się początkiem listopada 2017 r.