Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

W poniedziałek 13 sierpnia 2018 r. miała miejsce uroczystość oficjalnego przekazania do eksploatacji przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wykonanego przez KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej.

Dnia 4 czerwca 2018 r. zakończono II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Dnia 27 listopada 2017 r. został przekazany do eksploatacji przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej.

Był to pierwszy etap, który udało się zakończyć. Całościowe zakończenie robót planowane jest na lipiec 2018 r.

W przekazaniu I etapu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów – Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jarocin – Zbigniew Walczak, przedstawiciel Wykonawcy Łukasz Molter oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie jezdni, poszerzeń i przepustów wraz z robotami wykończeniowymi. Wartość zrealizowanych zadań I etapu wynosi 3.192.698,21 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.481.718,04 zł, z czego 5.508.058,10 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki w/w inwestycji wzrośnie dostępność komunikacyjna powiatu niżańskiego oraz poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

 

Dnia 16 października 2017 r. został przekazany do eksploatacji przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach: etap I obejmuje rok 2017 oraz etap II – rok 2018. Zakończono właśnie pierwszy etap przebudowy. Całościowe zakończenie robót planowane jest na październik 2018 r.

W przekazaniu zrealizowanego I etapu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach oraz przedstawiciel Wykonawcy Zygmunt Jasiński i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nisku.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 302 513,25 zł, z czego 1 465 088,00 zł to dofinansowanie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W ramach realizacji całego zadania przebudowane zostanie prawie 7 km drogi, co podwyższy parametry techniczne i eksploatacyjne drogi. Ponadto, spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dnia 21 sierpnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz członkowie komisji przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”.