Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC - Józef Małek
tel. (15) 841-27-00, wewn. 124,  pokój 2, tel. (15) 841-20-75

adres: Plac Wolności 2

37-400 Nisko