Załatw sprawę w Naszym Urzędzie

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Starostwo Powiatowe opracowało Karty Spraw realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Katalogu spraw.

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje wszystkie sprawy kierowane do Urzędu i czynne jest codziennie od pon. do pt. w godz. 7:30 – 15:30.