KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

 Dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Symbol Wydziału - ESP

 

Komórka organizacyjna:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Kategoria:

Stowarzyszenia

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dokonanie wpisu zmian danych w ewidencji

Opłaty:

-

Termin załatwienia sprawy:

w przypadku posiadania pełnej dokumentacji 7 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko, pokój 17, tel. 15 8 415 408 w. 222

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko

Formularze do pobrania:

>>Wzór wniosku<<