KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

 Wydanie wyciągu/odpisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Symbol Wydziału - ESP

 

Komórka organizacyjna:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Kategoria:

Stowarzyszenia

Podstawa prawna:

art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm)

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie wyciągu/zaświadczenia, 

Opłaty:

nie podlega opacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy:

w przypadku posiadania pełnej dokumentacji 7 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko, pokój 17, tel. 15 8 415 408 w. 222

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko

Formularz do pobrania:

>>Wzór wniosku<<