KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

 

Symbol Wydziału - ESP

Komórka organizacyjna:

 

Kategoria:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Niżański

Podstawa prawna:

Art. 82 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji szkół / placówek niepublicznych wraz z dokumentacją ( zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od daty zgłoszenia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko, pokój 12, tel. 015 8415-408

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

-