Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje zadanie publiczne pt. Prowadzenie Powiatowego Biura Informacji Turystycznej” współfinansowane ze środków Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Ulanów. W ramach zadania planowane jest prowadzenie Powiatowego Biura Informacji Turystycznej. W związku z powyższym Stowarzyszenie „NCR” podejmuje działania dotyczące naboru pracownika na stanowisko ds. promocji turystyki.

Szczegóły dotyczące naboru na stronie Niżańskiego Centrum Rozwoju