Starosta Niżański informuje, że w ramach treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA), w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017”, w dniu 23 maja 2017 r. na terenie powiatu niżańskiego zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:

  1. o godz. 13.00: sygnał alarmowy – dźwięk modulowany 3 min. – ogłoszenie alarmu.
  2. o godz. 13.15: sygnał alarmowy – dźwięk ciągły 3 min – odwołanie alarmu.