Starosta Niżański informuje, że w dniach od 6 do 8 czerwca 2017 r. zostanie przeprowadzony na terenie powiatu niżańskiego trening systemu wykrywania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

W ramach treningu, w dniach od 6 do 8 czerwca między godz. 9.00 a godz. 17.00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie powiatu.

W trakcie fizycznego włączania systemów alarmowych zostaną wyemitowane:

  • akustyczny sygnał alarmowy – ogłoszenie alarmu,
  • akustyczny sygnał alarmowy – odwołanie alarmu.

Do przeprowadzonej głośnej próby uruchomienia systemów alarmowych zostaną użyte:

  • radiowe systemy włączania syren alarmowych,
  • syreny uruchamiane ręcznie na punktach alarmowych w sołectwach i zakładach pracy, wyznaczone przez gminne centra zarządzania kryzysowego.