Już 20 czerwca Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zapełni się młodymi ludźmi, którzy zrealizowali swoje marzenia dzięki Programowi Równać Szanse. Wraz ze swoimi opiekunami  będą prezentować wielobarwne projekty z Podkarpacia. Będzie to niepowtarzalna okazja zobaczyć w jednym miejscu ponad 10 różnych inicjatyw, których łączy  jeden cel . Wyrównywanie szans młodych ludzi z małych środowisk. 

Podkarpacka Konferencja Równać Szanse będzie platformą do wymiany doświadczeń, inspiracji, spotkania ciekawych ludzi, a także nauczenia się skutecznej sztuki pisania wniosków.  Za kilka tygodni rusza Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse , dzięki któremu będzie można zdobyć pieniądze na projekty z młodzieżą i dla młodzieży.  Udział w Konferencji może podnieść szansę wygranej, ale także odpowie na wiele pytań, które być może już nasuwają się teraz. 

W Programie Równać Szanse organizacje pozarządowe, biblioteki,  gminne  domy  kultury  oraz  grupy  nieformalne  złożone  z  osób dorosłych  z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, otrzymują dotacje na  realizację  projektów  mających  wspierać  młodych  ludzi  w niezbędne  umiejętności  skutecznego  radzenia  sobie  w  życiu niezależnie od miejsca z jakiego pochodzą.  

Nie  czekaj,  podejmij  wyzwanie  już  dziś i zapisz się na Konferencję.

 https://rownacszanse.evenea.pl