Zapraszam na nadzwyczajną XLI Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szansą na rozwój” w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 RPO WP na lata 2014-2020 w ramach Działania nr 9.4
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu nr: 2017-1-PL01-KA219-038446 pt. „Team Up and Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun!” w Programie Erasmus+.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu nr: 2017-1-SK01-KA219-035314_5 pt. „Traditions without frontiers. Journey around regional cultures/ Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur” w Programie Erasmus+.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szansą na rozwój”.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pt. „Team Up and Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun!” Wyłącz się z sieci – pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się! w Programie Erasmus+.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie” w Programie Erasmus+.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu w ramach Projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 11. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

   Janusz Nawrocki