Zapraszamy na XLIV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z raportem Zarządu Powiatu Niżańskiego z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021.

 5. Uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok:

  a) przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2018;

  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2018;

  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu Niżańskiego o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2018;

  d) przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2018.

 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2018 – 2030.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Ulanów na realizację zadania publicznego.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nisko na realizację zadania publicznego.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady

 Janusz Nawrocki