Z a p r a s z a m  na XLV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się
w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Zatwierdzenie planów pracy na 2018 r.:

              1) Rady Powiatu Niżańskiego,

              2) Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego

            oraz przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego.

 1. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
 2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2018 rok.
 3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim”.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1300 mb”.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 Przewodniczący Rady

 Janusz Nawrocki