INFORMACJA

dot. działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem, w dniach: 

17 stycznia 2018 r. (środa)

punkt będzie czynny w godz. 12.30 – 15.30.

24 stycznia 2018 r. (środa)

punkt będzie czynny w godz. 10.30 – 15.30.