Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.

Celem działalności Spółki jest zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania.

Fundusz rozwoju dla firm w Rzeszowie zajmuje się przede wszystkim dystrybucją szeroko rozumianych instrumentów inżynierii finansowej, głównie pożyczek i poręczeń kredytowych.

Strona funduszu: www.pfr-podkarpackie.pl