Starosta Niżański informuje, że w dniu 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

Rejestr gospodarujących odpadami jest prowadzony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, a bliższe informacje o nim można znaleźć na stronie: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/3862-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarukacych-odpadami

Ogłoszenie o utworzeniu w/w rejestru zostało dokonane przez Ministra Środowiska komunikatem z dnia 24 stycznia 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 118).

Powyższa zmiana oznacza między innymi zakończenie wydawania przez Starostę Niżańskiego zezwoleń na transport odpadów. Podmioty posiadające obowiązujące zezwolenia mogą z nich korzystać przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do dnia 24 lipca 2018 r. W tym czasie podmioty te są zobowiązane do uzyskania stosownego wpisu w rejestrze.

Osoby zamierzające rozpocząć działalność obejmującą transport opadów muszą najpierw zostać wpisane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.