Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców Powiatu Niżańskiego do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym „Zielona Ławeczka”. Fundacja od 5 lat zazielenia polskie miasta, pomagając mieszkańcom w tworzeniu dostępnych dla wszystkich osiedlowych ogrodów, w których można przysiąść, odpocząć i spotkać się z sąsiadami. Ogrody tworzone są z inicjatywy samych mieszkańców, według ich pomysłów i ich własnymi rękami.

Poprzednie edycje „Zielonej Ławeczki” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym i medialnym. Przeznaczono łącznie 75 tys. zł na rewitalizacje zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na polskich osiedlach. Dzięki temu powstało
6 osiedlowych mini ogrodów.

Udział w projekcie biorą kilkuosobowe zespoły sąsiedzkie. Sąsiedzi rejestrują się poprzez stronę internetową, przygotowują projekt przebudowy danego terenu i przeprowadzają przy tym konsultacje w lokalnej społeczności. Jeżeli ich pomysł zyska uznanie naszych sędziów, mają szansę otrzymać od Fundacji Banku Ochrony Środowiska grant pieniężny wraz z nagrodą rzeczową w postaci ławki parkowej, o łącznej wartości do 1200 zł. Następnie samodzielnie odpowiadają na urządzenie nowego, zielonego zakątka.

Cały proces komunikacji uczestników z organizatorem odbywa się drogą internetową.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Ostateczny termin rejestracji do konkursu upływa dnia 31 maja (czwartek) 2018 r.

Link do projektu: http://zielonalaweczka.pl