Zapraszam na nadzwyczajną XLIX Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad (p. Nr 20) Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady 

  Janusz Nawrocki