Tarnobrzeg, dnia 2018-09-01

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD OKRĘGOWY 
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W TARNOBRZEG

pn. „Przyroda w obiektywie”

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym organizowanym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu.
 2. Obszar z którego powinny pochodzić prace zgłaszane na konkurs stanowi Okręg PZŁ Tarnobrzeg. W skład Okręgu PZŁ Tarnobrzeg wchodzą obszary administracyjne powiatów: staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego (woj. świętokrzyskie), janowski (woj. lubelskie) oraz stalowowolski, niżański, tarnobrzeski (woj. podkarpackie) .

§ 2

Przedmiot konkursu. Forma zgłaszanych prac.

 1. Konkurs fotograficzny ogłaszany jest w II formach:
 • Fotografii Współczesnej – cyfrowej lub analogowej, ukazującej współczesne zasoby przyrodnicze regionu Okręgu Tarnobrzeskiego PZŁ.
 • Zdjęć Archiwalnych (stara fotografia czarno-biała)pokazującej dawny wizerunek zasobów przyrodniczych tego samego obszaru. Za zdjęcie archiwalne uważana jest fotografia wykonana min. 10 lat temu.
 1. Na konkurs w kategorii „Fotografii Współczesnej” każdy z uczestników przekłada min. 5 a max. 10 wyselekcjonowanych zdjęć. Każde ze zdjęć powinno być opisane, zaś z jego opisu powinno jasno wynikać co prezentuje fotografia (lokalizacja, opis zasobu, etc.).
 2. Na konkurs w kategorii „Zdjęć Archiwalnych” każdy z uczestników składa min. 3 zdjęcia archiwalne w oryginale (zdjęcia te będą zwracane uczestnikom po ocenie prac) lub skany zdjęć, zapisane w plikach elektronicznych. Zdjęcia te powinny być opatrzone komentarzem merytorycznym.
 3. Prace należy składać do dnia 15 października 2018 r. za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – z tytułem wiadomości „Przyroda w obiektywie”. E-mail powinien zawierać podstawowe dane: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły lub uczelni, telefon kontaktowy, adres.
 4. Uczestnik konkursu może złożyć równocześnie prace konkursowe w dwóch kategoriach konkursowych, przy czym obowiązuje zasada: jedna praca na jedną kategorię konkursową.

§ 3

Uczestnicy Konkursu

Konkurs skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach a) – b):

 1. Osoby zameldowane na obszarze Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu.
 2. Osoby w wieku 13-24 lat.

 § 4

Zasady wyłaniania laureatów Konkursu. Nagradzanie. Prawa autorskie

 1. Kwalifikacja prac konkursowych dokona się przy ocenie specjalnie w tym celu powołanej Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu.
 2. Laureatom zostaną ufundowane nagrody rzeczowe – dla trzech wyróżnionych osób w kategorii konkursowej nr I (miejsca od I do III) oraz dla trzech osób wyróżnionych w kategorii nr II (miejsca od I do III).
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2018 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www Okręgu.
 4. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 listopada 2018 r. podczas Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich „Puchar Niepodległości” organizowanych na strzelnicy w Tarnobrzegu.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystana zdjęć do własnych potrzeb z oznaczeniem imienia i nazwiska autora zdjęć. Przesłanie zdjęć na konkurs oznacza akceptację tego pkt. Regulaminu.