Drukuj

Zapraszam na IX nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 15.30 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji operacji pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.