W dniach 29 lipca – 14 sierpnia 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje.