Zapraszam na nadzwyczajną XII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 15.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2018.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2039.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długa w Nisku.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Niżańskiego.
  9. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

  Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko