Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej województwa podkarpackiego proponuje udział w zajęciach aktywizacyjnych i poradnictwie grupowym. Zajęcia warsztatowe są bezpłatne i prowadzone są w formie warsztatów grupowych.

Grupa liczy minimum 8 – maksimum 16 osób.
Zapraszamy również na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które są wsparciem w podejmowaniu ważnych decyzji zawodowych. Pomoc skierowana jest do bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób zagrożonych utratą pracy.
Konsultacje indywidualne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oferta Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w III kwartale 2019 roku: