W związku z awarią centrali telefonicznej na budynku Kościuszki 7 informujemy, że korzystanie z numerów do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami (tj.  15 841 21 13, 15 841 32 49, 15 841 35 88, 15 841 65 59) nie będzie możliwe. Prosimy o korzystanie z numeru telefonu 15 687 24 25 (numery wewnętrzne pozostają bez zmian). Przewidywany termin usunięcia awarii 12.09.2019 r.