plakat

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem przystępuje do realizacji projektu „Aktywni niepełnosprawni – integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność sportową, kulturalną i turystyczną”. Projekt realizowany będzie  w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Oferta zajęć skierowana jest do podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” i/lub wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, pochodzących z terenu powiatów: niżańskiego, leżajskiego, stalowowolskiego, rzeszowskiego, kolbuszowskiego, biłgorajskiego i tarnobrzeskiego..

Celem projektu jest zwiększenie aktywności 40 podopiecznych SOSW przyczyniającej się do ich rozwoju i integracji społecznej poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć oraz zwiększenie umiejętności 10 wolontariuszy w ramach kursu podstawowego koncepcji Hallwick. W ramach programu zostaną podjęte następujące działania:

  1. zajęcia na basenie dla dzieci i młodzieży SOSW- 15 wyjazdów,
  2. zajęcia nordic walking- 60 wyjść,
  3. wyjazdy „Szlakiem zamków i pałaców Podkarpacia”- 6 wycieczek autokarowych,
  4. wyjazdy do teatru- 5 wyjazdów,
  5. wyjazd integracyjny, 4- dniowy do Zakopanego.