Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie prowadzi pierwsze w 2017 roku zapisy na bezpłatne, trzydniowe zajęcia „ABC Przedsiębiorczości". Nowym ekspertem prowadzącym warsztaty jest Dariusz Wyrwa, wykładowca akademicki, doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pozostałe części prowadzą doradcy zawodowi WUP i przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.

Zajęcia odbędą się w dniach 29 – 31 marca br. w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 15. Zainteresowani poradą grupową „ABC Przedsiębiorczości" mogą zgłaszać swoje uczestnictwa do dnia 22 marca osobiście w Centrum lub telefonicznie pod numerem (17) 773 70 88 i (17) 773 70 73.


Udział w „ABC Przedsiębiorczości" mogą wziąć osoby bezrobotne, poszukujące pracy, absolwenci podkarpackich uczelni wyższych, a także wszyscy planujący z powodzeniem założyć własną działalność gospodarczą na terenie regionu.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/4480203-nowe-zajecia-abc-przedsiebiorczosci-w-wup-w-rzeszowie