Konkurs mikrograntów "Centrum dla Rodziny", realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Nabór ofert już trwa! Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego. Kwota udzielanego mikrograntu to 5.000 zł. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie muszą mieć zapis w statucie, iż mogą podejmować działania na rzecz rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa (również Patron grupy nieformalnej).

więcej informacji znajdziecie Państwo w linku: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2038288.html