W dniu 4 kwietnia 2017 r. (wtorek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem

czynny będzie

od godz. 11.30 do godz. 15.30