Informuję, że na terenie powiatu niżańskiego zaobserwowano wzmożone występowanie ognisk kornika ostrozębnego. Zagrożenie ze strony kornika dotyczy drzewostanów sosnowych przede wszystkim starszych. Zasiedla on zarówno drzewa osłabione oraz zdrowe. Atakuje górne partie drzew z cienką korą oraz grubsze gałęzie. Jego żer w znacznym stopniu narusza biel, co skutkuje zaburzeniami fizjologicznymi, prowadzącymi do szybkiego zamierania drzew.

 Przykłady drzewostanów zasiedlonych przez kornika:

Objawy zasiedlenia drzewa przez kornika ostrozębnego:

  • Zmiana barwy korony - wiosną na początku procesu zasiedlenia szarzejący odcień igliwia, latem rudziejąca korona,
  • Korowina pod żerowiskiem odstaje ale nie odpada.

Skuteczne zapobieganie i ochrona przed kornikiem polega na:

  • Bieżącym wyszukiwaniu i usuwaniu drzew ze zmienioną barwą korony. Najczęściej takie drzewa występują na obrzeżach drzewostanów w miejscach nasłonecznionych oraz
    w drzewostanach w sąsiedztwie tartaków i miejsc składowania drewna.
  • Uprzątnięcie złomów i wywrotów - drzew uszkodzonych przez wiatr.
  • Usunięcie z lasu gałęzi z cienką żółtą korowiną - wywóz poza strefę zagrożenia, zrębkowanie lub palenie.

 

            W przypadku zaobserwowania ogniska występowania kornika prosimy a kontakt
z właściwym terytorialnie specjalistą ds lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Krzysztof Kida tel. 606 490 021, Gminy: Jarocin, Ulanów, Nisko.

Jan Mazur tel. 730 516 512, Gmina Harasiuki.

Andrzej Wdowiak tel. 606 923 684, Gminy: Jeżowe, Rudnik nad Sanem, Krzeszów, Nisko,  Ulanów.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 maja – 4 czerwca 2018 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje.

            Zapraszam  na nadzwyczajną LI Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad (p. Nr 20) Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  3. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                   Janusz Nawrocki

W dniu 18 maja 2018 r. (piątek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem czynny będzie w godz. 8.00 - 10.00 i 13.30 – 15.30.