Starosta Niżański informuje, że w dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada 2018 r.) zostanie przeprowadzony na terenie powiatu niżańskiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

Starosta Niżański informuje, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie funkcjonuje bezpłatny, całodobowy numer informacyjny 987, pod którym osoby bezdomne i potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających wsparcia osobom potrzebującym w sezonie zimowym.

Pliki do pobrania:

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym

W   ostatnich   dziesięcioleciach   osiągnęliśmy   w   Polsce   niezwykły   postęp   w   walce z chorobami odtytoniowymi [1]. Na początku lat 90. spożycie tytoniu w Polsce należało do najwyższych na świecie. Rocznie sprzedawano ponad 100 mld papierosów. Od tego czasu poziom palenia spadł o ponad połowę, a w 2017 konsumpcja papierosów wyniosła około 40 mld sztuk [2]. Od kiedy Polacy zaczęli masowo rzucać palenie, gwałtownie spadać zaczęły również zachorowania i umieralność na choroby przyczynowo związane z papierosami, między innymi raka płuca, zawały serca, czy POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) [1]. U mężczyzn w wieku 20-64 lata współczynnik umieralności z powodu raka płuca spadł w latach 1990-2017 o ponad połowę [3].

Wnioski na rozpoczęcie działalności pozarolniczej można składać tylko do 13 listopada br. W tym dniu Biura Powiatowe Agencji czynne będą do godziny 19.00.