Informujemy, że w związku z tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w piątek 20 października 2017 roku w galerii handlowej VIVO w Stalowej Woli, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) uruchomił pomoc psychologiczną dla poszkodowanych podczas incydentu i wszystkich, którzy w związku z wydarzeniami takiego wsparcia potrzebują.

BĄDŹ CZUJNY!!!

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

Z A P R O S Z E N I E

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2017 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych