PT KRUS w Nisku informuje, że jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia społecznego rolników jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.  Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku informuje, że zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w ciągu najbliższych dni na obszarze województwa podkarpackiego, w tym i powiatu niżańskiego, będzie utrzymywała się wysoka temperatura powietrza (powyżej 30oC).

Z a p r a s z a m  na X Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad: