Z a p r a s z a m  na X Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

W dniach 10 czerwca – 19 czerwca 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje.

Zapraszam na IX nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 15.30 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad: