INFORMACJA

dot. działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem

W dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek)

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem

czynny będzie

od godz. 11.30 do godz. 15.30.

Zapraszam  na III Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 12.30 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.