Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza na szkolenie w związku z realizacją projektu "Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019, w terminie 9-11 sierpnia 2019 roku w Zakopanem, Willa Tatra, ulica Rybkówka 15.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej województwa podkarpackiego proponuje udział w zajęciach aktywizacyjnych i poradnictwie grupowym. Zajęcia warsztatowe są bezpłatne i prowadzone są w formie warsztatów grupowych.