Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, filia w Jarocinie,

czynny będzie dodatkowo w dniach

5 i 19 kwietnia 2017 r. (środa)

od godz. 16.00 do godz. 18.00

W dniach 31 marca 2017 r. i 21 kwietnia 2017 r. (piątek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem czynny będzie od godz. 8.00 do godz. 14.00.