Zapraszam  na L Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, ul. Nowa 42.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Niżańskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji zmiany odnośnie form współpracy oraz priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Niżański do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).