Konkurs mikrograntów "Centrum dla Rodziny", realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Nabór ofert już trwa! Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego. Kwota udzielanego mikrograntu to 5.000 zł. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie muszą mieć zapis w statucie, iż mogą podejmować działania na rzecz rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa (również Patron grupy nieformalnej).

więcej informacji znajdziecie Państwo w linku: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2038288.html

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu "Klub". Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2017 r.  Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2038200.html