Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w projekcie pt. „Akcja! –Nowe kwalifikacje i praca!”  o nr RPPK.07.01.00-18-0136/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

W związku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności opadami śniegu powodującymi nadmierne obciążenie konstrukcji dachowych, na stronie Powiatowego inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku http://www.pinb.powiat-nisko.pl/ ukazał się Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym w szczególności do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 i innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 na terenie Powiatu Niżańskiego.

Komunikat w załączeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku informuje, że planem zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu niżańskiego objęto 279,587 km dróg powiatowych.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/65/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, do dnia 31 marca 2019 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.