Zapraszam  na XIV nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

W związku z awarią centrali telefonicznej na budynku Kościuszki 7 informujemy, że korzystanie z numerów do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami (tj.  15 841 21 13, 15 841 32 49, 15 841 35 88, 15 841 65 59) nie będzie możliwe. Prosimy o korzystanie z numeru telefonu 15 687 24 25 (numery wewnętrzne pozostają bez zmian). Przewidywany termin usunięcia awarii 12.09.2019 r.

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.