Zapraszam na XLII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, ul. Nowa 42.

Porządek obrad: