W dniu 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudniku nad Sanem czynny będzie od godz. 7.30 do godz. 15.30

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” informuje, iż do dnia 28 lipca 2017 r. można składać wnioski na realizację zadań w ramach następujących projektów grantowych: